RAKUS Stacionārs „Latvijas Infektoloģijas centrs”

QIAsymphony SP/AS, 2 iekārtas Rotor-Gene Q 5plex HRM un Rotor-Gene 6000 laboratorijas iekārtas.

E. Gulbja laboratorija

Rotor-Gene Q 5plex, Rotor-Gene 6000 5plex HRM un BioRobot EZ1 laboratorijas iekārtas

Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

Rotor-Gene 6000 5plex HRM laboratorijas iekārta, Rotor-Gene Q 5plex HRM sistēma

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”

Rotor-Gene Q 5plex HRM, nukleīnskābju izdalīšanas iekārta QIAcube HT

Valsts augu aizsardzības dienests

Rotor-Gene Q 5plex HRM, QIAcube un CAS-1200 laboratorijas iekārtas

Rīgas Tehniskā universitāte

Digitālais video mikroskops Hirox KH-7700 un Keyence VHX-2000

Latvijas Universitāte

Dzīvo šūnu vizualizācijas iekārta IncuCyte Zoom HD, Rotor-Gene Q 5plex, QIAcube un QIAgility

Daugavpils Universitāte

Rotor-Gene Q 5plex HRM, QIAcube 2 iekārtas, PyroMark Q24 2 iekārtas un QIAgility iekārta

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Rotor-Gene Q 5plex un QIAxcel Advanced laboratorijas iekārtas

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

PyroMark Q24 iekārta

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Table TOP SEM Phenom Pro

Lietuvas tiesu ekspertīžu birojs

Digitālais video mikroskops Hirox RH-2000

Center for Physical Sciences and Technology - Lietuva

Digitālais video mikroskops Hirox KH-7700

SIA Hydrox klientu loks ir ļoti plašs. Mūsu kompānija sadarbojas praktiski ar visām vadošajām diagnostikas un zinātniskajām iestādēm Latvijā.

Paplašinot savu darbības loku, SIA Hydrox ir uzsākusi darbību arī pārējās Baltijas valstīs.

Piedāvājam Jums iepazīties ar mūsu uzņēmuma klientiem, kuriem ir piegādātas, uzstādītas un tiek regulāri apkalpotas dažādas diagnostikas un zinātniskās iekārtas:

Klienti //

Dārzkopības institūts

Rotor-Gene Q 5plex